ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

รองประธานศาลอุทธรณ์ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายชัยพัฒน์ ชินวงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์

นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมติดตาม

การปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยมีนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุม

ติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)


image เอกสารแนบ