ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ ตามโครงการระยะที่ ๒ (GEN II)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  พันตำรวจเอก สุรพงศ์  เปล่งขำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว" (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมศาลอาญา ชั้น 10 อาคารศาลอาญา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image