ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ของคณะทำงานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) ระยะที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. โทรศัพท์ : 0 2541 2367 ต่อ 102, 111 หรือ 113
  2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3807 4305

image เอกสารแนบ