ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

ศย 029/ ว 163 (ป) เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ถูกส่งตัวเข้ารับการคุมขังในเรือนจำ

image เอกสารแนบ