ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยขอยกเลิกการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวในส่วนที่สำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวข้อง

image เอกสารแนบ