ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว
Electronic Monitoring
image

EMC

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยศูนย์รักษาความปลอดภัยขอยกเลิกการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวในส่วนที่สำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวข้อง

image เอกสารแนบ