Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 1image
image

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว”ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับ สนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ในงานมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประจำศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1, ภาค 2, ภาค 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1, ภาค 2 และภาค 7 โดยนายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image