ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring

image

EMC

ติดต่อเราที่ตั้ง

อาคารจอดรถยนต์ ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนควบคุมติดตามฯ  06 3195 0592

ส่วนควบคุมติดตามฯ  06 4586 5999

ส่วนควบคุมติดตามฯ  06 4586 5888

จัดสรรอุปกรณ์ EM     06 3807 4305โทรศัพท์สายตรง

0 2541 2380

 

 อีเมล์  : emc@coj.go.th