ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring

image

EMC

ติดต่อเราที่ตั้ง

อาคารจอดรถยนต์ ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์เคลื่อนที่

06 3195 0592

06 4586 5999

06 4586 5888โทรศัพท์สายตรง

0 2059 2840 - 43

 

 อีเมล์  : emc@coj.go.th

Fax : 0 2541 2380