ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว
Electronic Monitoring

ศูนย์ควบคุมและปล่อยตัวชั่วคราว
การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
รายการบทความ