Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 4image
image

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับสนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ในงานมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ประจำศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร มานะพิทักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมซีบีดีทู จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image