Accessibility Tools

ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring Center
ข่าวสารและกิจกรรม
image

EMC

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 5image
image

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว” ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพรองรับสนับสนุนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ในงานมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 24 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ และมีเจ้าพนักงานตำรวจศาล เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom จำนวน 147 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเหรียญทอง เพ็งพา ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image