ส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ
Electronic Monitoring

ศูนย์ควบคุมและปล่อยตัวชั่วคราว
image

EMC

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
image

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว


image เอกสารแนบ